Banen harvet lørdager

Styret i travlaget har i samarbeid med ledelsen ved travparken blitt enig om en avtale hvor vi har sagt oss villig til å betale for at banen blir harvet de lørdagene i mnd det ikke avholdes fellestreninger. Dette gjør vi for å gjøre det lettere for våre medlemmer, og andre amatører i regionen, å få trent hestene sine nå på vinterstid. Vi håper dette er ett tilbud som vil bli godt mottatt, og at gjerne noen av de andre travlagene også henger seg på. Slik at vi gjerne kan greie å holde banen lørdagsåpen og harvet hele året!

 

Lørdagsåpen bane